Hemnets Köparbarometer oktober 2023: Fler bostads­köpare tror på sjunkande priser

I Hemnet Köparbarometer för oktober fortsatte prisförväntningarna bland bostads­köpare att minska. Av de tillfrågade köparna i oktober månads undersökning var det 22 procent som trodde på stigande priser de kommande sex månaderna. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med i september.

Samtidigt ökade andelen som tror på sjunkande priser med 2 procentenheter. Från 36 procent i september till 38 procent nu i oktober. Sammantaget innebär det en nettosiffra (skillnaden mellan de som tror på stigande och fallande bopriser) på -17 procentenheter, vilket är den lägsta noteringen sedan i mars.

Andel köpare som tror på: 

stigande priser: 21,6 procent (24,2% föregående månad)

sjunkande priser: 38,5 procent (36,4% föregående månad)

oförändrade priser: 39,9 procent (39,4% föregående månad)


Regionalt är det i Stockholm och Göteborg, de områden där prisförväntningarna var som högst under sommaren, som de nu vänt ner tydligast. I oktober är nu nettosiffran, mellan de som tror på stigande och sjunkande priser, -22 respektive -26 procentenheter i Stockholm och Göteborg. 

 
Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterar: 

“Att boprisförväntningarna fortsatte ner i oktober var förväntat mot bakgrund av Riksbankens höjning av styrräntan för ett par veckor sedan.Vi har även tidigare sett att räntehöjningar har haft stor påverkan på prisförväntningarna. Samtidigt har vi inte sett någon prisnedgång de senaste månaderna. Men sannolikheten för sjunkande priser ökar om styrräntan skulle höjas ytterligare”. 

Chart

 Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 472 respondenter mellan 1-3 oktober. 


Om Hemnets Köparbarometer:

Köparbarometern är en undersökning där besökare på hemnet.se, som planerar att köpa en bostad, svarar på frågan ”Hur tror du att bostads­priserna utvecklas där du bor, de närmaste 6 månaderna?”. Undersökningen har minst 600 respondenter och genomförs en gång i månaden. Den första undersökningen genomfördes i september 2017.


Om Hemnet 

Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq (“HEM”). www.hemnet.se

Läs mer på: https://www.hemnetgroup.se/media/pressmeddelanden/2023/hemnets-koparbarometer-oktober-2023-fler-bostadskopare-tror-pa-sjunkande-priser/